race-v logo

 

 

POAF

 

 De RACE V weefselbank

Zoals de titel al doet vermoeden gaat het in deze tak van de studie voornamelijk over het aanleggen van een “weefselbank.” Deze tak richt zich specifiek op mensen die een hartoperatie ondergaan.   

Patiënten die een hartoperatie ondergaan hebben namelijk een verhoogd risico voor het krijgen van boezemfibrilleren.  In 30 – 50 % van de patiënten die een hartoperatie ondergaan zien we boezemfibrilleren in de eerste paar dagen na operatie.  Voorheen dachten we dat dit ging om een ritmestoornis van tijdelijke aard, echter recent onderzoek wijst steeds meer naar een vergroot risico voor boezemfibrilleren op lange termijn. Bijkomend voordeel is dat we tijdens een hartoperatie de mogelijkheid hebben om stukjes hartweefsel te verzamelen (zogenaamde biopten).

Afbeelding 1 Het menselijk hart vanuit een vooraanzicht. Omcirkeld zijn het linker en rechter hartoor (Leftand right atrial Auricle). Hiervan proberen we tijdens de operatie een biopt te nemen

 

 

Aangezien boezemfibrilleren zich voornamelijk in de beide boezems afspeelt, proberen we van zowel de linker als de rechterboezem biopten te nemen. Op deze manier kunnen we weefsel verzamelen van 3 verschillende groepen patiënten.

-Patiënten die nog nooit boezemfibrilleren hebben gehad (sinusritme)

-Patiënten die af en toe boezemfibrilleren van korte duur hebben (paroxysmaal)

-Patiënten die een langdurig boezemfibrilleren hebben (persistent)

Buiten inzicht krijgen in eventuele werkingsmechanismen in weefsel, willen we dit ook relateren aan het totaal plaatje.Hiervoor verzamelen we voor een groot deel vergelijkbare gegevens als in de “registratiestudie” van de RACE V.Alle patiënten krijgen een uitgebreide bloedafname, een uitgebreid ECG (hartfilmpje), een CT-scan zonder contrast en een tweetal vragenlijsten. In de toekomst gaan we ook bloedvatonderzoek verrichten. Ook in onze studie is het belangrijk dat we het hartritme goed in de gate kunnen houden om te zien of er boezemfibrilleren optreedt, terugkomt of zelfs verergerd. Voor deze monitoring gebruiken we de Reveal Linq (zie registratiestudie). Dit apparaatje wordt na de hartoperatie op de operatiekamer geïmplanteerd onder steriele omstandigheden terwijl de patiënt nog in slaap is.

 

 

Afbeelding 1. Een overzicht van alle onderzoeken en opvolging die bij de studie komen kijken.

 

 

 

11-6-2018

Aantal patiënten dat meedoet aan het onderzoek: 102