race-v logo

 

 

RACE-V

Reappraisal of Atrial Fibrillation: Interaction between hyperCoagulability, Electrical remodeling, and Vascular Destabilisation in the Progression of AF (RACE V)

RACE-V is een netwerk van onderzoekers uit Groningen, Maastricht and Leiden, gefinancierd door de Nederlandse Hartstichting.

Atriumfibrilleren (AF) komt veel voor en kan leiden tot complicaties zoals een herseninfarct. Aanvankelijk gaat AF vaak vanzelf over maar uiteindelijk blijft AF continue aanwezig. AF geeft niet altijd klachten en kan zo complicaties veroorzaken terwijl onbekend is dat iemand AF heeft. Nu zijn we vooral gefixeerd op de behandeling van patiënten met langer bestaand AF. Waarschijnlijk is dit ook een oorzaak waarom geen behandelingsmogelijkheden gevonden zijn om complicaties geassocieerd met AF te verminderen. Onze hypothese is dat activatie van de stolling een belangrijke rol speelt bij het ontstaan van complicaties. Al lang is bekend dat stollingsactivatie een rol speelt bij AF, o.a. bij het ontstaan van herseninfarcten. Toch is hier weinig onderzoek naar gedaan, zeker niet in relatie tot het continue worden van AF (‘ AF progressie’). Recente uitkomsten van ons experimenteel onderzoek doen vermoeden dat AF progressie en het ontstaan van complicaties (mede) veroorzaakt worden door activatie van de stolling. In cellen en in diermodellen willen we onderzoeken hoe AF de stollingsactivatie beïnvloedt, en vice versa hoe stollingsactivatie AF progressie beïnvloedt. 750 patiënten met kort bestaand zelf-terminerend AF willen we heel nauwkeurig karakteriseren, zo nauwkeurig als niet eerder is gebeurd. Dit doen we d.m.v. bloedonderzoek naar stollingseiwitten en andere processen die AF progressie kunnen beïnvloeden, een hart-echo en hart-CT scan, evenals vaat- en genetisch onderzoek. Zo willen we adequatere voorspellers van AF progressie en AF geassocieerde complicaties aantonen. Daarnaast hopen we nieuwe diagnostische en mechanistische factoren te vinden zodat we AF beter kunnen behandelen en complicaties kunnen voorkomen.

Het is al lang bekend dat atruim fibrilleren (AF) de bloedstolling activeert. Dit leidt tot vorming van stolsels in de atria, wat de kans op een beroerte verhoogt (zwarte pijlen). In het RACE-V network onderzoeken we de activiteit van stollingsfactoren in de atriumspier zelf, en hoe deze spiercellen, fibroblasten en endotheelcellen beïnvloeden, uiteindelijk leidend tot vorming van bindweefsel en het voortbestaan van AF (rode pijlen).echter